Sản phẩm NEWSTAR vượt tiêu chuẩn JIS như thế nào ?

Friday 11/12/2020 Đăng bởi Admin

Tiêu chuẩn JIS là chữ viết tắt của Japan Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Có thể nói Nhật Bản là nước kiểm tra khắc khe bật nhất về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Để sản phẩm đạt được tiêu chuẩn JIS không phải là điều dể dàng, nhưng NEWSTAR đã đạt được và còn vượt xa chỉ tiêu đó.

  • Bản lề sàn NEWSTAR Series 500 đạt được 3.000.000 lần mở cửa & Series 200 đạt được 2.000.000 mở cửa cao hơn rất nhiều sao với tiêu chuẩn JIS chỉ 300.000 lần mở cửa
  • Tay đẩy hơi NEWSTAR Series 7000 đạt được 2.000.000 lần mở cửa & Series80 cũng đạt được 500.000 lần mở cửa so với  tiêu chuẩn JIS chỉ 200.000 lần mở cửa

NewStar Since 1919 thương hiệu 100 năm – Chất lượng trường tồn