CHƯƠNG TRÌNH MỔ MẮT : " MANG LẠI ÁNH SÁNG TỪ BI "

Friday 11/12/2020 Đăng bởi Admin

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN  : " MANG LẠI ÁNH SÁNG TỪ BI " 

DO BAN TỪ THIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM

HỘI TỪ THIỆN TƯỜNG NGUYÊN THIỀN TỰ - Q.4 - TP.HCM

KHOA MẮT BỆNH VIỆN STO PHƯƠNG ĐÔNG - Q.10 - TP.HCM

CÔNG TY TNHH VLXD NGUYÊN ĐẠT - Q.1 - TP.HCM 

Hỗ trợ 100 ca mổ mắt cho bà con nghèo khó ở vùng sâu - vùng xa